KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme") www.letspepapp.com internet sitesini ("İnternet Sitesi") veya Pepapp mobil uygulamasını ("Uygulama") indiren "Kullanıcı" ile merkezi Karspeldreef 6B 1101CJ, Amsterdam adresinde bulunan Pepapp Inc. BV arasında ("Şirket" veya "Pepapp") kurulmuş olup İnternet Sitesi ve Uygulama’nın kullanım koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni ziyaret etmekle ve Uygulama’yı mobil cihazına indirmekle işbu Sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Şirket, Uygulama’yı indiren Kullanıcılara, sağlık, yaşam, beslenme ve spor alanlarında tavsiye niteliğinde bilgiler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerik tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın kullanımı, içeriğin kapsamı ve sağlık, yaşam, beslenme ve spor alanındaki tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı sorunları, internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir. Uygulama, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı(lar)’ın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir. Uygulama içerisinde yapılan satın almalar derhal kullanıcının mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcının mobil cihazı, App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişim için kullanıcının internete wi-fi ile bağlı olması talep edilebilir. App Store ve Google Play Store’ un Genel Hüküm ve Koşulları Mobil cihazın çeşidine ve App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır. Uygulama içi satın almaları hakkında önerilen teklifler önerildiği anda geçerli olup, daha sonra bu fiyatlar değişebilecektir. Pepapp Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, ilgi alanları, lokasyon bilgileri, boy, kilo, e-posta vb.) talep etmektedir. Pepapp server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri sınıflandırma çalışmalarında Pepapp bünyesinde kullanılabilmektedir. Pepapp Apple Sağlık uygulaması ile entegre olup HealthKit ve Google Fit platformları ile uyumlu çalışmaktadır. Pepapp, Kullanıcı bilgi ve verilerini hangi platformdan alırsa alsın Kullanıcı’nın onayı olmadan hiçbir reklam veya ticari amaç için paylaşmamaktadır.

Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde güncellemek zorundadır ve bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı 13 yaşının üzerinde olduğunu teyit etmektedir. Kullanıcının en az 13 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup 13 yaşının altındakiler hiçbir şart ve koşulda Uygulamayı kullanamaz. 13 yaşının üzerinde fakat 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcıların veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir. Kullanıcı, Uygulamanın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriği video, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wi-fi üzerinden veya Kullanıcı’nın mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiği kabul ve beyan eder. Uygulama’da bulunan günlük tavsiyeler ve yönlendirmeler yalnızca bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, Uygulama tarafından düzenlenen içerik ve sağlık, yaşam, beslenme ve spor tavsiyeleri, bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Bu uygulamalar kişinin herhangi bir tıbbı rahatsızlığı olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır ve bu yönü ile içerik kişiye özgü değildir. Kullanıcı, içeriğin kullanımından önce sağlık sorunları ile ilgili olarak doktoruna danışmalıdır. Kullanıcının tıbbi bir rahatsızlık veya ciddi bir riski bulunması halinde bu programların uygulanmaması önerilmektedir. Kullanıcı’nın sağlığı konusunda herhangi bir sorusu olması halinde, bunu her zaman bir doktora veya başka bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir. Uygulama hiçbir hastalık veya sağlık durumunun teşhis veya tedavisini sağlamamaktadır. Kullanıcı Uygulamadaki hiçbir tavsiyenin bir doktor tarafından verilen tavsiyeler ve reçete yerine geçmediğini, uygulamanın kendi takdirinde ve sorumluluğunda kabul ve beyan eder. Kullanıcı her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Kullanıcı’ya bildirimler ve elektronik iletiler gönderebilir. Kullanıcı, sözleşme süresince ve sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar tarafından gönderilecek pazarlama ve reklam amaçlı her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiştir ve bu kapsamda kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Kullanıcı bu sistemden çıkmak için Şirket’e [email protected] adresine göndereceği e-posta ile talebini iletebilir. Şirket, Kullanıcının verilerini anonimleştirerek ayrıca analiz edebilir, araştırma yapabilir ve bu verilerin hem kullanıcı için hem de bazı bilimsel ve istatistiksel çalışmalarda kullanabilir. Kullanıcı bilgileri uygulamaya üye olan kullanıcının daha sonra yeniden üyelik yapabilmesi için üyenin uygulamayı silmesini takiben bir yıl süre ile saklanacaktır. Pepapp Kullanıcının medikal araştırmalar ve çalışmalar için verilerin kullanılmak istenmesi durumunda mutlaka Kullanıcı’nın veya Kullanıcının reşit olmaması halinde ebeveyninin onayını almaktadır. Pepapp, Uygulama kullanımı sırasında Kullanıcı’nın izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Pepapp Kullanıcılarına daha özel bir deneyim yaşatmak amacıyla Pepapp iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Pepapp'in, 3. kişilerden veya diğer uygulamalardan kullanıcının onayı ile edindiği verilerin veya kullanıcının sisteme girdiği verilerin doğru olmaması nedeniyle doğabilecek zarar ve veya ziyandan dolayı yükümlüğü bulunmamaktadır. Ayrıca Pepapp'in aldığı izin uyarınca, diğer aplikasyonlardan alacağı kullanıcı verilerinin teknik sebeplerle gereği gibi aktarılmamasından da herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Kullanıcıların sisteme girdiği tüm bilgiler sadece Kullanıcının talebi ile değiştirilebilir.

KAMPANYALAR

Pepapp tarafından, Üyelerin yararlanması için internet sitesi veya Uygulama üzerinden zaman zaman çeşitli indirim, hediye, fırsat, teklif vb. kampanyalar yapılabilir. Bu kampanyaların tüm şart ve koşulları Pepapp tarafından düzenlenecektir. Pepapp tarafından ücret karşılığı sunulan hizmetler için dönemsel olarak sunduğu kampanya ve özel teklifler sadece halihazırda Standart Üye olan kullanıcılar için geçerlidir. Premium ve ücretli üyelik tipinden yararlanmakta olan kullanıcılar mevcut üyeliklerini diğer teklif ve kampanyalarla birleştiremezler. Pepapp kampanya ve tekliflerin içeriği ile ilgili her türlü değişiklik yapma ve kampanya ve özel tekliflerin yürütme hakkını önceden ve habersiz durdurma hakkını saklı tutar.

KULLANICININ CAYMA HAKKI

Tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olup, burada düzenlenen cayma hakkı yalnızca tüketiciler için geçerlidir. Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulamayı mobil cihazından kaldırarak vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Uygulama içi satın almalar için kullanıcının cayma hakkı App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşullar’ına tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcının satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkı ile tahsil edilmiş ödemeleri geri iade etmeme haklarını saklı tutar.

ÖDEMELER

Uygulama ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dahil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in uygulama fiyatını ve uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı peşin ödemeli aylık veya yıllık üyeliklerde; kampanyalı üyeliklerde iptal gerçekleştirilmeyeceğini ve para iadesi yapılmayacağını kabul eder. Kullanıcı peşin ödemeli kampanya üyeliklerinin süre sonuna kadar devam edeceğini kabul eder. Ücretli Servisler: Şirketin bazı servisleri şimdi veya gelecekte ödemeye konu olabilir ("Ücretli Servisler"). Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları bu Sözleşme’nin bir parçası sayılır. Faturalandırma: Şirket, Ücretli Servislerin kullanımı için ödeme hesabı yoluyla ("Fatura Hesabı") Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi ("Ödeme İşlemcisi") kullanır. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcının seçilmiş ödeme sağlayıcısından ("Ödeme Metodu") ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’ nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar. Ödeme Metodu: Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirketin ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder. Sürekli Faturalandırma: Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeler kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırdığını veya ödeme metodunu değiştirmek istediğini önceden ihbar ile (Şirket tarafından teslim alındığı onaylanan belge ile) bildirene kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcıya periyodik ödemeler (aylık vs.) sunabilir,. Bu ihbar, Şirket’in makul şekilde hareket etmeden önce gönderilmiş olan ödemeleri etkilemeyecektir. Kullanıcı, bu onayı sonlandırmak veya ödeme metodunu değiştirmek için Apple Store veya Play Store’ da satın alıma bağlı olan üyelik sayfasına gidilebilecektir. Gereken Güncel Bilgi: Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir. Kullanıcılar bu hesapların güncel, tam ve doğru tutulabilmesi için gecikmeden tüm bilgileri güncellemelidirler (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi) ve eğer ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple Store veya Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir. Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’ in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder. Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’ nın Fatura Hesabı’ ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder. Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Metodundan faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemeden sorumludur. Bu Şirket’ in Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez. Servis kullanım ücretleri peşin, taksitle, kullanım başına veya Kullanıcı tarafından Ücretli Servisi kullanırken önceden seçilmiş ve başkaca belirlenmiş şekilde ödenebilir. Ücretsiz Deneme Sürümleri ve Diğer Promosyonlar: Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile [email protected] adresinden iletişime geçmelidir.

LİSANS

Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder. Uygulamada yer alan hizmetler ile Kullanıcı belirli ürünler ve hizmetlerin performansını artırmak için tasarlanmış ek özellikler satın alabilir. İşbu Sözleşme ve Uygulama ile ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Gizlilik Politikası

Pepapp müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, yaş, ilgi alanları, lokasyon bilgileri, boy, kilo e-posta vb.) talep etmektedir. Pepapp server ve bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen iletilere yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Pepapp bünyesinde kullanılmaktadır. Pepapp, üyelik formlarından topladığı bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. Pepapp, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde uygulama kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Pepapp müşterilerine daha özel bir deneyim yaşatmak amacıyla Pepapp iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Kullanıcılar, Apple iOS Sağlık Uygulamasında toplanan sağlık bilgilerini Pepapp ile paylaşabilirler. Hangi bilgilerin paylaşılacağı ve hangi uygulamaların bu bilgilere ulaşabileceğine tamamen kullanıcılar, Apple iOS Sağlık uygulaması ayarlarına giriş yaparak karar verebilirler. Pepapp, kişisel Sağlık Uygulaması bilgilerini iCloud üzerinde saklamamakta, reklam ve pazarlama amaçları için kullanmamakta ve kullanıcı onayı olmadan üçüncü partilerle paylaşmamaktadır. Sağlık Uygulaması bilgileri sadece kullanıcının sağlık ve fitness düzeyinin iyileştirilmesi ve kullanıcının hedeflerine ulaşmasını motive etmek amacıyla kullanılmaktadır. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşterinin talebi ile değiştirilebilir. Lütfen gizlilik ve tüm diğer konular ile ilgili soru ve önerilerinizi [email protected] ile iletişime geçerek iletin. Size tüm konularda yardımcı olarak, sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmanız için elimizden geleni yapmak bizim için mutluluktur.