PEPAPP GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası (“Politika”), sizleri, şirketimiz Letspepapp Inc. B.V.’e ait www.letspepapp.com internet sitesini ("İnternet Sitesi") veya Pepapp mobil uygulamasını ("Uygulama") kullanırken toplanan ya da işlenen kişisel veriler ile çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika, Uygulamamızı kullanırken hangi tür kişisel verilerin toplanıldığı ve bu verilerin nasıl kullanıldığı, paylaşıldığı ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca kişisel verilerinizle ilgili olarak ne tür haklara sahip olduğunuzu ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi açıklamaktadır. Uygulama vasıtasıyla kişisel verilerinizi paylaştığınızda, bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için işbu Politika uyarınca ilgili verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve transfer edilmesine sözleşmesel olarak rıza göstermiş olursunuz.

Bu politika değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla zaman zaman güncellenebilecektir.

Hangi Tür Kişisel Verileri Topluyoruz ve Ne Yapıyoruz?

Ürün ve hizmetleri sunabilmek için bazı kişisel verilerinizi talep ediyoruz. Bu kişisel veriler şunları içermektedir; Ad, soyadı, e-mail, cep telefonu numarası ve adres bilgileri dahil iletişim bilgileriniz, Ekran ismi, şifre, sosyal medya entegrasyonu gibi oturum açma ve hesap bilgileriniz, Cinsiyet ve doğum tarihi gibi kişisel bilgileriniz, Adet döngünüz, son adet tarihiniz, döngü süreniz, kişisel sağlık bilgileriniz, Gerektiğinde ödeme ve kredi kartı bilgilerinizi alıyoruz. Bazı veriler size verilecek hizmet açısından zorunludur, bazı veriler de zorunlu değildir, ne kadar çok bilgi paylaşırsanız uygulama sizinle daha kişiselleştirilmiş bir iletişim kuracaktır. Bu sebeple ilk anda girmediğiniz verileri daha sonra ekleyebilirsiniz. Uygulamayı kullanmak için e-posta adresinizi veya sosyal medya hesaplarınızı belirterek kayıt yapmanız gereklidir. Sosyal ağları tercih etmeniz durumunda seçmiş olduğunuz sosyal ağın gizlilik ayarlarına bağlı olarak belirli bazı bilgilere erişim ve kullanım için izin vermiş oluyorsunuz. Politikada bahsedilen yöntemlerden herhangi biriyle bize kişisel bilgi sağlamadığınız müddetçe, herhangi bir kişisel bilgi toplamamaktayız. Sadece taleplerinizi ve meşru iş hedeflerimizi yerine getirmek için gerekli olan bilgileri toplarız. İlgili yasalar gereği yükümlü olmadıkça veya yetkili makamların emriyle istenmedikçe kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğinizi sizin açık izniniz olmadan satmayız, kiralamayız, pazarlamayız veya başka şekilde aktarmayız. Bununla birlikte, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla, diğer kullanıcılardan topladığımız bilgilerle birlikte istatistik olarak veya anonim bir biçimde paylaşabiliriz. Topladığımız verileri, uygulama faaliyetlerimizi yürütmek, ürün hizmetlerimizi sağlamak, mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek, yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek ve bizimle kurduğunuz etkileşim deneyimlerini geliştirmek ve kişiselleştirmek amacıyla kullanmaktadır. Ayrıca, Kişisel Verilerinizi sizinle iletişim kurmak ve size daha iyi hizmet ve ürün sunabilmek adına 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kullandığımızı bilmenizi isteriz.

Topladığımız Verileri Yönetebilirsiniz

Uygulamayı yüklerken standart izinlerle, mobil işletim sistemiyle ve uygulamayı kullanırken, verilerinizin toplanması ve işlenmesi konusunda sizleri bilgilendiririz. Dilediğiniz zaman uygulama tarafından toplanan verileri silebilirsiniz. Ayrıca ayarlar kısmından uygulama için size özel şifre belirleyebilirsiniz. Cihazınızı üçüncü şahıslara devrederken cihazınızı formatlamanızı tavsiye ederiz. Cihazınızın uygulamanın ne zaman veri toplayacağını ya da birtakım bilgileri ne zaman paylaşacağını kontrol etmenizi sağlayan ilave araçlar sunacaktır. Herhangi bir sorunuz olursa uygulamada yer alan bilgilerle bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinizi kullanmamıza ilişkin olarak verdiğiniz rızanızı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahipsiniz. Kişisel Verilen Korunması mevzuatında yer alan diğer haklarınızın yanı sıra, verilerinize erişme hakkına ve verileriniz yanlış, eksik ya da hukuka aykırı olarak depolanmışsa, bu verilerin değiştirilmesini ya da silinmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Toplanan verileri uygulamanın ayarlar kısmından yapabilirsiniz. Yasal gereklilikleri karşılamak, yasal haklarımız doğrultusunda hareket etmek veya yasal hak taleplerine karşı kendini savunmak, menfaatlerimizi korumak, ilkelerimizi uygulamak ya da herhangi bir kişinin haklarını, malını veya güvenliğini korumak için kişisel bilgileri ilgili yasal makamlara gelen yasal istek doğrultusunda açıklayabilir.

Veri sorumlusu şirketimiz Letspepapp Inc. B.V.’e [email protected] adresinden e-posta ile başvuru yaparak; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası uyarınca;

• Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un aynı maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

• Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi. • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kişisel Verilerinizin Korunması, Yönetimi ve Süresi

Şifreleme & Güvenlik: Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek amacıyla mevzuata uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için şifreleme ve yetkilendirme araçları gibi çeşitli güvenlik önlemleri alıyoruz. Kişisel verileriniz güvenlikli ağların arkasında tutulur ve bu verilere ancak bu sistemlere özel erişim yetkisi olan sınırlı sayıdaki kişiler erişebilir. Cihazınız ile serverlarımız arasındaki trafik şifreli olarak yapılır.

Uluslararası Veri Transferi: Sitelerimiz ve Uygulamalarımız içerisinde topladığımız ve oluşturduğumuz (işlediğimiz) kişisel verileriniz veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde veya • Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde; • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve • Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili şirketin ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile yurt dışına aktarılabilmektedir.

Verilerinizin Saklanma Süresi: Kişisel verilerinizi, uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz ve tek taraflı olarak silmediğiniz müddetçe yasal sınırlar dahilinde saklayacağız. Letspepapp Inc. B.V., kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Letspepapp Inc. B.V., saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zaman aşımı süreleri ışığında tespit etmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Satın alma işlemleriniz ile ilgili verileri; 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl süreyle, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl süreyle saklanacaktır. Belirtilen sürelerin sonunda, kişisel verileriniz Tarafımızca veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Ayrıca “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca işlediğimiz trafik verileri 2 yıl süreyle saklanacak ve bu süre bittikten sonra anonim hale getirilecektir. İşvereninize ait bir cihaz kullanıyorsanız bu cihaza işvereninizin erişim hakkı olabileceğini unutmayınız.

Cookie(Çerez)’ler Ve Cihazlarda Tutulan Bilgiler

Servisimizi daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmeniz için oturum cookie(çerez)’lerini cihazınızda saklamaktayız. Dilerseniz bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda servisimizin tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

İletişim İzni

İşbu Gizlilik Politikası ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Tarafımızın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Gizlilik Politikası’nda Değişiklik Yürürlükte olan hükümler ve bizim uygulamalarımız zaman içerisinde değişebilir. Politikamızı güncellemeye karar verirsek, yapılan değişiklikler Sitelerimiz ve Uygulamalarımızda yer alacaktır. Politikamızı okumanızı ve düzenli bir şekilde herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.

İletişim bilgileri: E-Posta: [email protected], İnternet adresi: letspepapp.com