WEBSİTESİ’NE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Pepapp Teknoloji A.Ş. (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Pepapp”) olarak www.letspepapp.com alan adlı internet sitesine (“Websitesi”, “Websayfası”) ilişkin siz Website ziyaretçilerimizi, kimliğimiz, Website kullanımınız boyunca hangi verileri işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

 • Veri Sorumlusu: Esentepe Mahallesi, Talat Paşa Caddesi, No.5/A, Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 179346-5 sicil numarasıyla kayıtlı Pepapp Teknoloji A.Ş. (“Pepapp”)

Website kullanımınız sırasında işlenen verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kullarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Pepapp tarafından Websitesi’nde işlenen veri türleri:

 • IP Adresi: Websitesi’ni kullanan ziyaretçilerin IP adresi verileri Pepapp tarafından 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yer alan “Trafik Bilgisi” tanımının kapsamında ve KVKK 5’inci madde 1’inci fıkra a bendi uyarınca zorunlu olarak ve çerezler vasıtasıyla otomatik olarak işlenmektedir. IP adresinin işlenme amacı, kişinin Website’ye erişim sağladığı cihazın tanınmasıdır. IP adresi, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılmaktadır. 

ÇEREZ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Pepapp tarafından yürütülen www.letspepbox.com Websitesi için geçerlidir. Politikada yer alan çerezler internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak ve internet sitemiz ile ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Pepapp olarak internet sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya internet sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu sebep dolayısıyla işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Politika üzerinden yapılan değişiklikler erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmından ulaşabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen internet sitesi ve sayfalarını kullanarak çerezlerin işbu Politika uyarınca kullanılmasını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde, internet tarayıcınızın (“Browser”) ayarlarını belirtilen şekillerde düzenlemeli veya internet sitemizi kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya mevcut çerezleri silmek internet sitemizin sizler tarafından kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve internet sitemizde sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.

Politikamız ile amaçlanan, ziyaretçileri çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verileri konusunda KVKK 10’uncu madde uyarınca aydınlatmaktır. Bu amaç uyarınca aşağıda yer verilen bilgiler, işbu Politika uyarınca kullanılan çerezleri ve ne amaçlarla kullanıldıklarını özetlemektedir.

Çerez Nedir?

Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve internet sitesine erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek internet sitemizi ziyaretinize yönelik bilgiler saklanan küçük boyutlu metin dosyalarıdır.

Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir?

Çerezler yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda ziyaretçilerimize daha uygun hizmet, ürün veya teklifler için kullanılmakla beraber;

 • İnternet sitemizin kullanılması için ihtiyaç duyulan Teknik verilerin sağlanması,
 • Pepapp’in internet sitemizi kullanma alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgiler toplaması;
 • Başta Pepapp’in 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca kanundan kaynaklanan veya sözleşmelerin ifasına dair yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

Çerez Türleri ve İşlevleri

Aşağıda internet sitemiz ve sayfalarında kullandığımız çerezlerin türlerine dair açıklamalar bulabilirsiniz.

Zorunlu

Bu çerezler internet sitemizin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezlerin eksikliğinde “Beni Hatırla” ya da “Abone Ol” gibi hizmetler kullanılamaz. Bu çerezler tarafından saklanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

İşlevsellik

Bu çerezler kullanıcıların internet sitemize hangi ülkeden bağlandıkları, internet sitemizi hangi dilde kullandıkları ya da adres detayları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcılara yönelik bir hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler kullanıcı davranışları hakkında bilgileri isimsiz olarak toplar ve toplanan bu bilgiler internet sitemizin geliştirilmesi için raporlanma amacıyla kullanılır.

Performans

Bu çerezler Websitesi’nde ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve ziyaretçilerin karşılarına çıkan hata mesajları gibi bilgileri sağlayarak ziyaretçinin internet site ile girdiği etkileşimi anlamamıza yarar. Bu çerezler tarafından saklanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.

Hedefleme/Reklam

Bu çerezler kullanıcılara ve ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından saklanan veriler ziyaretçilerin IP adresleri ile takip edilmesiyle kimlik tanımlayıcı bilgiler toplayabilir.

1. Parti ve 3. Parti Çerezler Nelerdir?

 • 1. Parti Çerezler tarafımızca internet sitemizde yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak sunulmaktadır. 1. Parti Çerezler www.letspepbox.com alan adına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanmak için önem teşkil etmektedir, bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde aynı oturum içerisinde yapmakta olduğunuz işlemlere değişiklik yapmak gibi özelliklerden yoksun kalabilirsiniz.
 • 3. Parti Çerezler ise alan adı www.letspepbox.com dışında olan Websiteleri’ne ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı Websiteleri’nde sunulan bazı özellikleri sağlamaktır.

Kullandığımız 1. Parti Çerezler

Çerez Adı Çerez Türü Saklandığı Süre
_cfduid Zorunlu 1 yıl
wordpress_test_cookie Zorunlu Oturum
qtrans_front_language İşlevsellik 1 yıl
_gali İşlevsellik 1 gün
_ga Performans 2 yıl
_gid Performans 1 gün
tk_ai Hedefleme/Reklam Oturum

Kullandığımız 3. Parti Çerezler

Çerez Adı Sağlayıcı Çerez Türü Saklandığı Süre
DSID .doubleclick.net Zorunlu 14 gün
IDE .doubleclick.net Hedefleme/Reklam 1 yıl 10 ay 22 gün
id .doubleclick.net Hedefleme/Reklam Oturum
fr .facebook.com Performans 3 ay
sb .facebook.com Hedefleme/Reklam 1 yıl 10 22 gün

Çerezlerin Yönetilmesi

İnternet sitemizde kullanılan 1. Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dahilinde kullandığınız tarayıcı ayarlarına aşağıda verilen linkler doğrultusunda erişerek ve adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki, devre dışı bıraktığınız çerezler web sitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve web sitesinde sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanızla sonuçlanabilir.

Yukarıdaki Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Çerez politikasına ilişkin kişisel verilerinizin; 

 • işlenip işlenmediğine, 
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme; 

 • amacına uygun işlenmesini, 
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “Esentepe Mahallesi, Talat Paşa Caddesi, No.5/A, Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.