WEBSİTESİ ÜYELİK
 KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Pepapp Teknoloji A.Ş. (“Biz”, “Veri Sorumlusu”, “Pepapp”) olarak www.letspepapp.com alan adlı internet sitesine (“Websitesi”, “Websayfası”) üye olmak isteyen  siz Websitesi ziyaretçilerimizi, tarafımız ile yapacağınız üyelik sözleşmesi üzerinden toplayacağımız  kişiler verileriniz için; kimliğimiz, Website kullanımınız boyunca hangi verileri işlediğimiz, işleme amaçlarımız, verileri kime ve neden aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Veri Sorumlusu: Esentepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi No.5/A Şişli/İstanbul merkezinde kurulu, İstanbul Ticaret Siciline 179346-5 sicil numarasıyla kayıtlı Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi (“Pepapp”)

Üye olurken tarafımıza ilettiğiniz kişisel verileriniz; 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 

Doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve,

Hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

PepApp Tarafından İşlenen Veri Türleri

 • Kimlik Bilgileri: Pepapp kullanıcılarının Ad Soyad ve Kullanıcı Adı websitesi üyelik formu üzerinden üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir. Pepapp; sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı Ad-Soyad verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Pepapp; websitesi üyeliğinin gerçekleştirilebilmesi ve sözleşmenin ifası amacıyla Kullanıcı Adı verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Bu veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.
 • İletişim bilgileri: Pepapp kullanıcılarının E-posta adresleri mobil uygulamadaki üyelik formu üzerinden otomatik yollarla işlenmektedir. Pepapp, sözleşmeyi kurmak amacı ile aldığı E-posta verisini, KVKK madde 5/2-c bendi uyarınca üyelik sözleşmesinin kurulması için bu bilginin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlemektedir. Bu veriler hiçbir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • E-bülten hizmetlerine ilişkin kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğine, 
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme

 • amacına uygun işlenmesini, 
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve,
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini,

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “Esentepe Mahallesi Talat Paşa Caddesi No.5/A Şişli/İstanbul” adresine elden teslim etmek veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.