MOBİL UYGULAMA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi (“Pepapp”) olarak, Pepapp mobil uygulaması (“Uygulama”) üyeliğiniz ve Uygulama kullanımınız vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinize ilişkin siz kullanıcılarımızı (“Kullanıcı”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

 • Veri Sorumlusu: Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:28/6 Üsküdar/İstanbul merkezinde kurulu, 179346-5 sicil numaralı Pepapp Teknoloji Anonim Şirketi 

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Pepapp Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri:

 • Kullanıcı’ya ait Ad Soyad ve Doğum Tarihi verileri, üyelik hesabının oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın Google veya Facebook sosyal medya hesapları ile giriş yapmak istediği hallerde ilgili veriler, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın kimliğinin tespit edilerek profil tanımlanabilmesi ve Uygulama içerisinden ürün alınan durumlarda Kullanıcı ile aramızda mesafeli sözleşmenin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz Ad Soyad verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Kullanıcı ile Uygulama’ya ilişkin üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Ürün Alan Kullanıcı ile aramızdaki mesafeli sözleşmenin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için Ad Soyad verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Ad Soyad verisi, Taşınır Ürün Alan Kullanıcı’ya fiziki teslimatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmet alınan kargo firması ile, ürün tesliminin tedarikçi firma tarafından gerçekleştirildiği durumlarda teslimatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla tedarikçi firma ile ve uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.
 • Kullanıcı’ya ait Doğum Zamanı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi verileri, Uygulama içerisindeki AstroPep ekranı vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın bu yöndeki isteği doğrultusunda kişisel astroloji yorumlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlediğimiz ilgili veriler, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Kullanıcı’ya kişiselleştirilmiş astroloji yorumlarının iletilebilmesi kapsamında ilgili verileri işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır. 

İletişim Bilgileri:

 • Kullanıcı’ya ait Ülke ve E-Posta Adresi verileri, üyelik hesabının oluşturulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın Google veya Facebook sosyal medya hesapları ile giriş yapmak istediği hallerde ilgili veriler, sosyal medya hesabına giriş yapılması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın dil tercihinin belirlenebilmesi ve Pepapp hizmet kapsamlarının saptanabilmesi amaçlarıyla işlediğimiz Ülke verisi, KVKK m.5 f:2 f bendi uyarınca Uygulama içerisinde uygun dil tercihinin ve sunulan hizmet kapsamlarının saptanabilmesi kapsamında ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Ülke verisi, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.
 • Kullanıcı’ya şifre hatırlatma, Uygulama dahilindeki işlemlere ilişkin e-posta gönderilebilmesi ve Uygulama içerisinden alınan dijtal ürünlerin elektronik ortamda ifa edilebilmesi amaçlarıyla işlediğimiz E-Posta Adresi verisi, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Kullanıcı ile Uygulama üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması ve KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Ürün Alan Kullanıcı ile aramızdaki mesafeli sözleşmenin ifa edilebilmesi için E-Posta Adresi verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. E-Posta Adresi verisi, ürün tesliminin tedarikçi firma tarafından gerçekleştirildiği durumlarda, teslimatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla tedarikçi firma ile paylaşılacaktır.
 • Taşınır Ürün Alan Kullanıcı’ya ait Telefon Numarası ve Adres verileri, teslimat bilgileri ekranının doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Taşınır Ürün Alan Kullanıcı’ya fiziki teslimatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlediğimiz ilgili veriler, KVKK m.5 f:2 c bendi uyarınca Taşınır Ürün Alan Kullanıcı ile aramızdaki mesafeli sözleşmenin ifa edilebilmesi için ilgili verileri işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, Taşınır Ürün Alan Kullanıcı’ya fiziki teslimatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmet alınan kargo firması ile ve ürün tesliminin tedarikçi firma tarafından gerçekleştirildiği durumlarda teslimatın gerçekleştirilebilmesi amacıyla tedarikçi firma ile paylaşılmaktadır.

Cinsel Hayat Bilgileri:

 • Kullanıcı’ya ait Hamilelik Bilgileri, Hamilelik Planı Tercihleri, Bebek Cinsiyeti, Doğum Kontrol İlacı Kullanım Bilgileri, Cinsel İlişki Sıklığı ve Korunmalı Cinsel İlişki Sıklığı verileri, Uygulama üzerinden işaretleme vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın belirtmiş olduğu hamilelik planlaması tercihleri doğrultusunda süreç boyunca gerekli tavsiye ve hatırlatmaların Kullanıcı’ya iletilebilmesi amacıyla işlenen ilgili veriler, KVKK m.6 f:2 uyarınca Kullanıcı’nın aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Sağlık Bilgileri:

 • Kullanıcı’ya ait Ovülasyon ve Adet Döngüsü Tarihleri, Ovülasyon ve Adet Döngüsü Süreleri, Günlük Adet Semptomları, İlaç Kullanım Bilgileri, Günlük Duygudurum Detayları, Boy ve Kilo verileri, Uygulama üzerinden işaretleme vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Kullanıcı’nın sağlık bilgileri doğrultusunda kişiselleştirilmiş hatırlatmaların yapılabilmesi ve kişiselleştirilmiş döngü bilgilendirmelerinin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenen ilgili veriler, KVKK m.6 f:2 uyarınca Kullanıcı’nın aydınlatılmış açık rızasına dayanılarak işlenmektedir. Bu veriler, 3. taraflar ile paylaşılmamaktadır.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Uygulama’ya ilişkin sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

 • işlenip işlenmediğine, 
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

bilgi edinme; 

 • amacına uygun işlenmesini, 
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi No:28/6 Üsküdar/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.