10 Maddede Feminizm

Feminizm 10 maddeye sığdırılamayacak bir konu. Sadece kadınlarla da sınırlı değil. Çünkü feminizm herkes için. Ama bu 10 maddeyi bir giriş olarak düşünebiliriz. Yeni başlayanlar için feminizm gibi yani. Hadi, başlayalım!

1- Feminizm, temelinde kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu savunan, cinsiyet ayrımcılığına karşı olan bir dünya görüşü.

2- Feminizm, erkek düşmanlığı demek değil. Ezme ve ezilme ilişkisi olan ataerkil düzenle mücadele eder. Yani bir adalet arayışı.

3- Feminizm kadın haklarından yola çıkarak pek çok haksızlığa karşı durur. Mesela ırkçılığa, doğaya yapılan zulme, homofobiye, köleliğe…

4- Feminist kadınların agresif olmasının sebebi yıllardır süren adaletsizliğin verdiği öfke. Çoğu zaman erkeklerden az maaş alıyorlar, sokakta rahat yürüyemiyorlar, toplum onlardan hem anne hem çalışan hem bakımlı olmalarını bekliyor…

5- Feminizm kelimesi femina’dan türemiş. Femina, Latince’de “kadın” demek. Feminizm kavramı ilk olarak sosyal filozof Charles Fourier tarafından kullanılmış. Fourier, sosyal olarak gelişmenin tek yolunun kadınlara daha fazla özgürlük verilmesi olduğunu savunmuş.

6- Feminizmin tarihi Aydınlanma Çağı’na kadar uzanıyor. Aydınlanma Çağı’nın önemli düşünürleri Lady Marry Montagu ve Marquis de Condorcet, kadınların eğitim hakkını savunarak feminizm düşüncesinin temellerini atmışlar.

7- Mary Wolstonecraft 18. yy’da kadın hakları konusunda devrim yapılması gerektiğini savunan ilk kadınlardan biri. 20. yy’da Amerika’daki ırkçılık karşıtı hareketlerin yükselmesiyle feminizm tartışmaları da hareketlenmiş.

8- Yazar, filozof ve gazeteci Simone de Beauvoir, 40’lı ve 50’li yıllarda 2. Dalga Feminizm’e öncülük etti. Kadın bedeni üzerine kurulan erkek egemenliğine karşı çalıştı, toplumsal cinsiyet kavramını tartışma konusu yaptı. Böylece doğum kontrolü yasallaştı.

9- 3. Dalga Feminizm ise 90’lı yıllarda ortaya çıktı. Konuları şöyleydi: Tek tip bir kadından bahsedilemez, farklı renk, ırk ve cinsel tercihlere sahip kadınların tercihlerine ve haklarına saygı gösterilmelidir.

10- Bütün Feministler lezbiyen değil. Lezbiyenlik bir cinsel yönelim. Erkekler, trans bireyler ve dahası da feminist olabilir. Ayrıca feminizm marjinal bir gruba ait bir düşünce de değil. Hayatın her alanında, eşitliği savunan herkes feminist olabilir.

Written by Altan Yiğit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir