Farkındalıklı Yaşam Biçimini Benimsemenize Yardımcı Olacak 7 Tutum

Mindfulness(Bilinçli Farkındalık) kavramının gün geçtikçe popüleritesi artıyor. Aslında bu artış beni çok da şaşırtmıyor. Çünkü mindfulness şu anda insanlara ihtiyacı olan nefes alanını sunuyor.

Mindfulness, bir an durup dikkati yaşanan ana odaklama ile ilgili bir yaşam biçimi aslında. Yaşadığımız dönemde her şeyi hızlı, eksiksiz ve mükemmel bir şekilde yapmamız bekleniyor. Düğmemize basılmış gibi uyanıyor ve harıl harıl işleri halletmeye koyuluyoruz. Dikkatimizi çeken pek çok stres faktörü var. Yaşamımız deyimi yerindeyse bir meydan okumaya döndü. Mindfulness da tam bu noktada yavaşlayıp yargısızca odaklanmayı bizlere öğütlüyor.

Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek isterseniz ‘Anı Yaşamanın Basit Bir Yolu: Mindfulness’ isimli yazıma bir göz atabilirsiniz.

Mindfulness’ı bir yaşam biçimi olarak benimsememizin altında bazı tutumlara sahip olma becerimiz yatmaktadır. Jon Kabat Zinn, hastalarına mindfulness’ı öğretebilmek için öncelikle benimsenmesi gereken 7 temel unsurdan söz eder. Bu temel unsurlar; yargılamama(non-judging), sabır(patience), acemi zihin(beginner’s mind), güven(trust), zorlamama( non-striving), kabul( acceptance) ve izin verme(letting go)dir.

Haydi detaylarına birlikte değinelim!

7 Temel Mindfulness Tutumu

1)Yargılamama; kişinin anlık deneyimlerini fark ettiği anda, zihninde ortaya çıkan düşüncelerini ve hissettiği duygularını o anda olduğu gibi yargısızca gözlemlemesi ve yargısızca kabul etmesi anlamına gelmektedir.

2)Sabır; kişinin günlük hayatında sürekli içinde olduğu bir şeylerin peşinde koşuşturmanın içinden çıkarak farkındalıkla yaşadığı anda sabırsızlanmadan, acele etmeden anı deneyimlemesini öğütler.

3)Acemi Zihin; kişinin deneyimlerine sanki onu ilk defa deneyimliyormuşçasına merakla, sıkılmadan, keşfetme amacı ve açık fikirlilik ile yaklaşmayı ifade eder. Bu tutum ile tıpkı bir bebeğin karşılaştığı her yeni objeye olan merakı, keşfetme arzusu gibi kişiler de farkındalık anında ortaya çıkan her bir deneyime bu şekilde yaklaşarak hiçbir şey bilmemenin verdiği açık fikirlilik ve önyargısızlık ile bambaşka bir bakış açısı geliştirilebilir.

4)Güven; kişinin farkındalık anında kendisine, sezgilerine, düşüncelerine, bedenindeki hislere güvenebilmesini ifade eder. Bu temel unsur, kişinin kendini ve etrafını gözlemleme yeteneğine güvenmesini sağlayarak kendisini gözlemleme yeteneğinin artmasını ve farkındalık alanını daha çok geliştirmesini teşvik eder.

5)Zorlamama; kişinin hayatı boyunca sürekli çabalamak zorunda olduğu inancına ters olarak farkındalık anında çabalamasını ve zorlamasını gerektirecek bir durum olmadığını çünkü gidilecek bir yer, yapılacak bir iş, ilgilenilecek bir kişi olmadığını sadece tek olanın anı fark etmek ve anı yaşamak olduğunu ifade eder.

6)Kabul; kişinin farkındalık anında ortaya çıkan tüm duyumlarını, düşüncelerini ve duygularını veya istenmeyen bir durumu kabullenmesi anlamına gelmektedir. Burada kastedilen düşünce pes etmek, vazgeçmek veya pes etmek değildir. Kişinin farkına vardığı şeyi o an için olduğu gibi kabullenmesi anlamına gelir.

7)İzin Verme; kişinin farkındalık anında istenmeyen düşüncelerin, duyguların ve duyumların ortaya çıkmasına izin vermesi anlamına gelmektedir. Bir duygunun, bir fikrin, herhangi bir şeyin ortaya çıkmasına engel olmak ona karşı direnç göstermeyi gerektirir ki bu kişiyi olan şeye daha çok bağlı hale gelir. Bu temel unsur, kişiyi özgürleşme yolunda bir adım ileri götürür.

Siz bu 7 temel tutumdan hangilerini günlük yaşamınızda sergiliyorsunuz? Hangi tutumu geliştirme ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz? Sizde eksik olduğunu düşündüğünüz tutumu geliştirmek için nasıl bir yol izleyebilirsiniz?

Bu tutumları sadece meditasyon uygulamalarına değil hayatınızın tüm alanlarında sergileyebilmeniz dileğiyle…

7-Circle

Written by Pepapp

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir