Sosyal Varlıklar Olmamızı Sağlayan Beyin Gücü: Makyavelist Zeka

İnsan beyni diğer memeli türlerden çok daha hızlı bir şekilde gelişimini tamamlayan çok gelişmiş ve kompleks bir organdır. İnsan evriminin fiziksel ve psikolojik tüm açılarından tamamlayıcısı olan bu anormal gelişim insan türünün günümüzde ‘en üstün’ veya ‘en yetenekli’ canlı türü olarak kabul edilmesine zemin hazırlamıştır. Geçmişten bugüne pek çok bilim insanı beynin hızla üstün bir evrim geçirmesinin sebeplerini ve sonuçlarını araştırmış ve buna uygun teoriler öne sürmüştür. Bu teorilerden en geçerli olanı Makyavelist Zeka Teorisi olarak anılmaktadır.


Makyavelist Zeka Nedir?

Bilime göre sosyal yönden gelişmiş, büyük topluluklar halinde yaşayan ve politik eğilimler gösteren türlerin daha yüksek pratik ve analitik zeka seviyelerine sahip olmaları tesadüf değildir. Makyavelist Zeka Teorisi; çevrede artan bilişsel taleplerin beyin gelişimini etkileyerek zeka seviyesini artırdığı temeline dayanır. Aletler kullanmak, yiyecek bulmaya çalışmak gibi zorlu aktiviteler homo sapiens için bu tarz bilişsel taleplerden birkaçı olmuştur.

Evrimin işleyişi türler arası rekabet, sosyal iletişimde artış ve karmaşık sosyal ilişkilerle açıklanır. Bu teoriye göre karşılaştığımız yeni zorluklar bunlara uyum sağlamak için daha karmaşık zihinsel stratejiler geliştirmemizi sağlayarak beyin gelişimimizi hızlandırır. Evrimin temeli olan adaptasyon da bu strateji üretiminin bir sonucudur. Sosyal başarı, kişinin manipülasyon, yalan ve aldatma stratejilerini etkili kullanmasıyla meydana gelir. Bu stratejik kaynaklar ‘makyavelist’ kaynaklardır; etik kuralların dışında, sosyopatiye yakın bir ifade oluştururlar. Hilekar ve yardımcı olmak sosyal başarıyı getiren davranışlar olarak kabul edilir.

Beyin evrimi ile sosyal gelişim düzeyleri arasındaki etkileşimi anlama aşamasında kilit öneme sahip olan Makyavelist Zeka Teorisi, insan zekasının artmakta olan sürekli sosyal iletişim zorunluluklarıyla geliştiğini göstermektedir.

 

 

 

Yazan: Ceotudent

Written by Altan Yiğit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir