Genç Yaşta Hamileliğe(13-19 Yaş Aralığı) Küresel Açıdan Bakmak

Genç yaşta hamilelik son zamanlarda yapılan bir yorumla tekrardan alevlendi. Bizler de bu konuyu yapılan psikolojik, biyolojik çalışmalardan alıntılarla sizlere açıklamak istedik.

Ergen hamileliği, gelişmekte olan ülkelerde ve bazı gelişmiş ülkelerde çözülmemiş bir sosyal sorundur. Ergen doğurganlığı, gelişimin en kesin biyo-demografik ve sağlık göstergesi haline gelmiştir. Hamile ergenlerde yaşanan psikolojik en büyük sorunlar okuldan ayrılma, kadın istihdamı, cinsel eğitim eksikliği, ergen hamileliğinin farklı dönemlerinde ebeveyn ve aile tutumları, hamilelik ve çocuklarda ergenlik kararları, kararsız partner ilişkisi ve seçenek olarak benimsenmesi gibi göz önünde tutulur.

Malawi bölgesinde yapılan çalışmaya(Güney-doğu Afrika lokasyonunda) göre temel nedenlerinin erken cinsel ilişki (% 15.5), evlilik (% 50) ve servet durumu (% 13.8) olduğunu ileri sürmüştür. Diğer etkenler olarak düşük eğitim düzeyleri, düşük sosyoekonomik durum ve üreme sağlığı bilgisi eksikliği sunulmuştur.

Kanıtlar ayrıca,Malawi bölgesindeki genç annelerin çocuklarının çocuklukta yetersiz beslenmeden daha fazla muzdarip olduğunu ve düşük eğitim seviyelerine ulaşma eğiliminde olduğunu göstermektedir.Bu çocuklar ayrıca düşük doğum kilosu, erken doğma, solunum yolu enfeksiyonları, doğum travması sağlık sorunlarına yatkın olduğu gözlemlenmiştir.

Genel olarak ergen anneler (ilk doğumda 13 ila 19 yaş; n = 1330) yetişkin annelerle (ilk doğumda 20 yaş veya üstü; n = 2630) karşılaştırıldığında. Psikolojik olarak sonuçları psikolojik sıkıntı, akıl sağlığı durumu değişkenliği, intihar düşüncesi / girişimi ve alkol tüketimidir yaygındır.

Uganda’da yapılan bir çalışmaya göre genç yaşta hamile kalan gençler, halk sağlığı ve sosyal sorun olarak algılanıp, Lira Bölgesi’ndeki 13-19 yaşları arası kızlarda genç gebeliğe ilişkin davranış, ailesel ve sosyal faktörleri araştırıldı.

Çalışmaya toplam 495 genç kız katıldı. İki değişkenli analizde alkol tüketimi dışındaki tüm değişkenler ergen hamileliği ile anlamlı derecede ilişkiliydi. Değerlendirilen davranışsal faktörler arasında, çok değişkenli analizler, birden fazla cinsel partnere, sık cinsiyete ve düzensiz kontraseptif kullanımına sahip olmanın genç gebelik olasılığını arttırdığını göstermiştir. Ailesel faktörler arasında, evli olmanın genç gebelik olasılığını arttırdığı bulunmuştur. Akran baskısı, cinsel istismar ve cinsiyet üzerindeki kontrol eksikliğinin, genç gebelik olasılığını arttırdığı gözlenmiştir.

Margerte Jackson’un 2000 yılında yaptığı‘’ What’s so bad about teenage pregnancy?’’ makalesindeki çalışmaya göre, 16 yaşından önce, genç gebeliğin prematüre ile çok ilişikli olduğu görülmektedir. Çok erken doğan bebekler düşük doğum ağırlığı ve yeni doğan ölüm oranlarının çoğunu oluşturmaktadır. Gençlerin, yetişkinlere oranla yeni doğan bebeklerin diyabet, hipertansiyon ve anemi gibi hastalıkların olduğu istatistiksel artış görülmüştür.

Afrika’da genç hamileliğin çok yaygın oluşu gençleri HIV ile de karşı karşıya getirmektedir. Her genç hamilenin 5’inin 1’inde gözükmektedir.

Bu yazıda, araştırdığım birkaç makaleden alıntılar yaparak konuyu farklı yönlerden incelemeye çalışıldı. Genç yaşta hamile vakalarının çoğunun nedeni, sosyal-ekonomik düzey veya istem dışı cinsel birliktelik ile alakalı olmasıdır. Sonuç olarak, yeni doğan bebek ile annenin fiziksel, psikolojik sorunlarla baş etmesini sağlamaktadır.

Referans:

Relationship dynamics and teenage pregnancy in South Africa-Rache Jewkesa Caesar Vunduleb Fidelia Maforahc Esmé Jordaand-

An Evolution of Socioeconomic Related Inequality in Teenage Pregnancy and Childbearing in Malawi-Gowokani Chijere Chirwa  , Jacob Mazalale   , Gloria Likupe   , Dominic Nkhoma  , Levison Chiwaula , Jesman Chintsanya  -2019

Teenage mothers.-Marino JL, Lewis LN, Bateson D, Hickey M, Skinner SR. 2016

Teenage pregnancy.-Molina Cartes R, González Araya E.-2012

Predictors of teenage pregnancy among girls aged 13-19 years in Uganda: a community based case-control study.-2019-Ochen AM, Chi PC, Lawoko S.

Ochen AM, Chi PC, Lawoko S.-2019

Yazar: İdil Salihoğlu

Lucidolea

Written by Pepapp

One Comment

Leave a Reply
  1. Very clear Epidermis Is Simply A Number of Steps Away You can get rid of acne breakouts episodes from the daily life following the guidelines displayed in this article.Produce a dedication to clearing up your tone and also have the gorgeous skin area you may have generally dreamed about. Folks battling with zits want to pop their acne breakouts. If you fail to hold up against not popping your whiteheads, ensure you palms and fingernails are neat and free of charge of microorganisms and debris. Do not possibly mixture acne treatments. As soon as expecting something could have much more result then a single independently.Zits creams consist of tough substances that can greatly harm your skin layer when they are blended together lots of people use and worry many different merchandise at. This will work for you due to the fact meats and dairy products frequently include bodily hormones that can negatively have an effect on your skin layer. Preventing nerve-racking situations will help you combat pimples. Stress won’t offer you acne breakouts, however it can worsen an already sophisticated situation of pimples. It has a tendency to food and block pores, though try out preventing cosmetics at all to eliminate zits.It is actually luring to set make-up on to cover acne breakouts. Keeping away from make-up might get rid of the easiest way to maintain your pores healthier and clear. It will only block your skin pores and then make the problem even worse.Keeping away from makeup products might get rid of the easiest way to make your skin pores neat and healthy, though try out staying away from make-up whatsoever to eliminate acne breakouts.It is actually tempting to make an attempt to cover acne breakouts less than layers of make-up. Don’t use various zits products at one time. Lots of people hurrying to help remedy their zits plan to mixture up a variety of drugs with the hope that a blend will work. Pimples creams have distinct substances that could greatly damage your skin when they are mixed collectively. Frequently changing your linens can definitely boost your tone. These oils transfer onto your sheets and pillowcases. Then they get on to your skin once again. You must thoroughly clean your pillow and linens cases one or more times a week to destroy some time to prevent this. Try to find epidermis products which include salicylic acid. This significant element combined with hydroxyl acids help the epidermis to drop cells faster. The impact of acne breakouts can be more than actual since it injuries on your own-esteem and results in pressure. Use some of the suggestions presented in this article, and you will definitely certainly get suggest that works well for you.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir